ความเป็นมา สถานที่ และสภาพแวดล้อม
 

         คุณครูวุ้นได้มีโอกาสสอนเด็กวัย 2-6 ขวบ มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ได้พัฒนาการสอนด้วยระบบต่าง ๆ จนพบแนวทางที่เหมาะสมและมีคุณภาพ ในการพัฒนาเด็ก ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาพร้อมที่จะเรียนรู้สู่โลกกว้างและสามารถสอบผ่านเข้าเรียน ต่อได้เป็นอย่างดีในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ สาธิตประสานมิตร สาธิตเกษตรฯ และโรงเรียนในเครือคาทอลิก รวมทั้งโรงเรียนนานาชาติ

 

โรงเรียนตั้งอยู่บนถนนเย็นอากาศ มีต้นไม้ใหญ่น้อยร่มเย็นพร้อมสนามเด็กเล่นที่ออกแบบเพื่อเด็กโดยเฉพาะ

©Copyright 2006 Baansanfunkruwoon. All right reserved.